MedO - Medicinska ordinacija
Slideshow Image 1
Fiscus - Fiskalna blagajna
Slideshow Image 2
SMS Servisi
Slideshow Image 2
MedO
Softversko rješenje za kompletno poslovanje medicinske ordinacije
0+ zadovoljnih ordinacija
Aplikacija za vođenje elektronskog zdravstvenog kartona pacijenata, vođenje statistike i izradu svih potrebnih izvještaja za ordinacije primarne zdravstvene zaštite. Stekla je certifikat i ima odobrenje za rad od ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH. Aplikacija podržava sve poslovne procese u ordinaciji primarne zdravstvene zaštite Razvijena je uz suradnju liječnika i zdravstvenih djelatnika i u potpunosti je prilagođena njihovim potrebama u stvarnoj radnoj okolini. Program tako nudi brz i pregledan uvid u sve potrebne podatke o pacijentu, olakšava i automatizira veliki dio administrativnih poslova oko izrade izvješća i obračuna.
SMS Servisi
Telekomunikacijska usluga slanja i upravljanja SMS porukama
0+ poruka dnevno
IPT ima razvijenu dugogodišnju suradnju na području raznih vrsta SMS usluga kako sa sva tri mobilna operatora, tako i sa velikim brojem partnera/klijenata/korisnika naših SMS rješenja. IPT ima odobrenje od Hrvatske agencije za poštu i telekomunikacije za obavljanje djelatnosti operatera usluga s dodanom vrijednosti. Rješenje omogućuje olakšano i ubrzano poslovanje brokera. Brzim i kontroliranim kreiranjem naloga za kupoprodaju vrijednosnih papira brokeru ostaje više vremena za praćenje samog tržišta. Brokeru je olakšan pregled stanja nalogodavca kroz jednostavno sučelje koje je posebno razvijeno uz suradnju samih brokera. Sustav automatski prikuplja i obrađuje podatke o transakcijama i ponudama naslanjajući se na aplikativna rješenja samih burzi i na temelju obrađenih podataka automatski radi izvršenja pa čak i zbirne naloge za plaćanje preko internet bankarstva.
Fiscus
Softversko rješenje za vođenje maloprodaje poreznog obveznika
0+ dnevnih fiskaliziranja
Fiscus služi za vođenje maloprodajnih trgovina, samostalnih djelatnosti, uslužnih djelatnosti i drugih djelatnosti koje podliježu zakonu o fiskalizaciji. Aplikacija je u potpunosti sukladna sa Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom. Zbog svoje centralizirane arhitekture (Cloud) korisniku pruža sigurnost kakvu nema u prijašnjim oblicima drugih aplikacija koje se instaliraju na samo računalo. Baza podataka i dostupnost aplikacije je potpuno neovisno o računalnoj opremi koju korisnik koristi. Cloud usluga znači da smo mi tu za Vas.
Sistemske usluge
0+ zadovoljnih korisnika
Nudimo stručnu sistemsku podršku, dijagnostiku i savjetovanje te optimalizaciju vaših IT sustava. Također projektiramo i izrađujemo nove IT sustave, a kod nas možete i nabaviti svu potrebnu opremu. IPT posjeduje desetke certifikata koji potvrđuju kvalificiranost za obavljanje i najkompleksnijih sistemskih zadataka.