ACES

 

Aplikativno rješenje namijenjeno svim oblicima mjenjačkog poslovanja u RH koje u potpunosti prati uputu za rad HNB-a zbog čega je i bila jedna od prvih aplikacija koja je dobila certifikat Hrvatske narodne banke. Aplikacija je razvijena u suradnji sa mjenjačima zahvaljujući kojima se došlo do intuitivnog i jednostavnog sučelja za operativni rad u mjenjačnici.

 

Podržan je prikaz na LED displayu, glasovna poruka stranci, ispis na sve oblike POS pisača (character mode je podržan). ACES aplikacija je postavljena na tristotinjak mjenjačkih lokacija.

 

 Nakon izvršene instalacije potrebno je upisati inicijalno korisničko ime Administrator sa zaporkom geronimo.

 

Referentna lista korisnika aplikativnog rješenja

  • Petrol d.o.o.

  • Crodux / Petrol

  • Adria-Oil doo

  • + veliki broj malih korisnika