SMS Enterprise Servisi

 

IPT ima razvijenu dugogodišnju suradnju na području raznih vrsta SMS usluga kako sa sva tri mobilna operatora, tako i sa velikim brojem partnera/klijenata/korisnika naših SMS rješenja. Kao predispoziciju za rad u jednom dijelu ovog područja usluga, IPT ima odobrenje od Hrvatske agencije za poštu i telekomunikacije za obavljanje djelatnosti operatera usluga s dodanom vrijednosti. Dodatno osnovnom pristupu na SMS centre mobilnih operatora, IPT od prvog mogućeg trenutka ima pristup sustavima naplate mobilnih operatera, koji omogućuje čitav spektar usluga vezanih za terećenje mobilnih računa korisnika u smislu korištenja i plaćanja SMS usluga.

 

U svrhu obavljanja SMS usluga, kako s dodanom vrijednosti, tako i svih ostalih, IPT je razvio mrežno/informatičko/energetsko/tehnološku infrastrukturu i platformu, koja može podržati 100% održavanje cjelokupnog SMS sustava 'online' 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, 365 dana u godini, te kapacitetom zadovoljiti i najzahtjevnije klijente.

 

Redundancija napajanja sustava energijom je višestruka, tako da svaki energetsko ovisni element sustav ima 3-4 potpuno neovisna izvora napajanja. Aplikativna redundancija je realizirana putem cluster tehnologije, kojoj je glavna karakteristika da se jedna aplikacija paralelno izvršava na dva ili više servera. Takav sustav inteligentno dijeli zadatke i omogućava odterećenje, mogućnosti intervencije na pojedinim dijelovima bez prekida funkcionalnosti, te dodatno kapacitiranje.

 

Sve ovo su karakteristike koje, uz kvalitetan odnos s partnerima i mobilnim operatorima IPT dovode do samog vrha davatelja SMS usluga.

 

Referentna lista korisnika SMS rješenja

 • I.P.T. d.o.o.
 • Oglasnik d.o.o.
 • Jadrolinija d.d.
 • 24 sata
 • Sekortel d.o.o.
 • 4CTRL - Slovenija
 • MobTeh - Slovenija
 • Neckermann d.o.o.
 • Quelle d.o.o.
 • MCS grupa d.o.o.
 • NTH Media d.o.o.
 • SL Solucije d.o.o.
 • ITJedan d.o.o.
 • Megafon d.o.o.
 • Bayer Cropscience d.o.o.
 • Infozilla d.o.o.
 • Prodigium d.o.o.
 • Merkur Casino d.o.o.
 • Adriatic Media d.o.o.
 • AutoWill d.o.o.
 • Sabor Republike Hrvatske
 • Hardlab d.o.o.
 • Saan računala d.o.o.
 • Wuestenrot životno osiguranje
 • MG kataloška prodaja
 • Programer d.o.o.
 • Uslužni obrt za intelektualne usluge PRAXIS
 • Rotodinamic d.o.o.
 • Planetmagic Sp. z.o.o. Poljska
 • iRisk d.o.o.

 

Dokumentacija

 • Tehnička specifikacija - tehnička specifikacija spajanja na web servise za real-time SMS connectivity i MT naplatu sadržaja