Opći uvjeti korištenja

 

Kao operator SMS usluga s posebnom tarifom ove opće uvjete korištenja propisuje I.P.T. d.o.o., Miramarska 24, 10000 Zagreb, OIB: 743775337525 (dalje u tekstu: IPT).

 

Korisnik IPT-ovih SMS usluga s posebnom tarifom (dalje u tekstu: Usluge) je svaka osoba, koja pristupi Usluzi kojoj je operator usluge s posebnom tarifom IPT (dalje u tekstu: Korisnik).

 

U svrhu realizacije uloge operatora SMS usluga s posebnom tarifom IPT je razvio tehničko-tehnološke resurse koji se zasnivaju na posebnim ugovornim odnosima i spoju na SMS centre i sustave naplate mobilnih operatora VIPnet d.o.o., Tele2 d.o.o. i T-Mobile Hrvatska d.o.o. a sve u svrhu mogućnosti:

  • primanja SMS poruka
  • slanja SMS poruka
  • terećenja prepaid i postpaid računa Korisnika

Kao operator SMS usluga s posebnom tarifom IPT samostalno ili u suradnji s partnerima pruža Usluge (dalje u tekstu: Partneri). IPT se uglavnom koncentrira, ali se ne ograničava na davanje tehničko-tehnološkog kanala za Partnere koji su stvarni davatelji sadržaja Usluge.

 

Uvjeti korištenja i prihvatljivi načini ponašanja korisnika Usluga sastavljeni su s ciljem regulacije odnosa IPT-a i Korisnika u procesu korištenja usluga bilo da se radi o IPT-ovim samostalnim Uslugama ili Uslugama Partnera te s ciljem zaštite Korisnika Usluga od uznemirujućih i nezakonitih aktivnosti. Na sve međusobne odnose između IPT-a i Korisnika koji nisu posebno uređeni ovim Općim uvjetima primjenjivat će se odgovarajući važeći pravilnici i zakoni Republike Hrvatske. Slijedeći uvjete korištenja Korisnik osigurava sebi i drugim korisnicima ugodnije i produktivnije korištenje Usluga.

 

1. Opći uvjeti korištenja

1.1. Korisnik Usluge koristi slanjem i primanjem SMS poruka. Korisnik koristi Usluge isključivo na svoj rizik. IPT ne daje nikakve garancije i ne preuzima nikakvu odgovornost za štete koje korisnik pretrpi korištenjem Usluga i/ili korištenjem drugih telekomunikacijskih resursa.

 

1.2. Telekomunikacijska mreža mobilnog operatora je resurs koji IPT direktno ne kontrolira već je na nju samo vezan te zbog toga ne može garantirati dostupnost usluga koje direktno ne kontrolira.

 

1.3. Telekomunikacijska mreža Partnera je resurs koji IPT direktno ne kontrolira već se Partner njome veže na IPT-ovu mrežu. Stoga IPT ne može garantirati dostupnost Partnerske mreže i pripadajućih sadržaja.

 

2. Sadržaj komunikacija (informacije i podaci kojima korisnik pristupa)

2.1. IPT pruža pristup do podataka smještenih na svojim serverima ili dobavljenih preko IPT-ove informatičke mreže. Korisnik snosi odgovornost za procjene i podliježe rizicima koji su vezani za sadržaj, točnost ili korisnost podataka dobavljivih pomoću Usluga.

 

2.2. Korisnik se slaže da IPT zadržava pravo, u bilo kojem trenutku i bez prethodne obavijesti ograničiti ili ukinuti prava pristupa svojim Uslugama ukoliko Korisnik koristi servis na "neprihvatljive ili nedozvoljene načine". Korisnik se slaže da IPT nije odgovoran za bilo kakve štete koje nastaju ograničavanjem ili ukidanjem korištenja Usluga zbog neprihvatljivog ili nedozvoljenog načina korištenja. Neprihvatljivim ili nedozvoljenim načinom korištenja Usluga pored ostalog smatra se osobito:

  • Nezakoniti sadržaj: Korisnik ne smije objavljivati ili prenositi podatke koje krše postojeće pravne propise.
  • Neistinite informacije: Korisnik se slaže da neće objavljivati ili prenositi podatke za koje zna ili bi trebao znati da su neistinite, a čije bi korištenje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima.
  • Neistinito oglašavanje: Korisnik ne smije objavljivati ili prenositi promotivne i reklamne materijale koji sadrže neistinite informacije, zavaravajuće navode ili tvrdnje. Korisnik se slaže da neće drugim korisnicima, pretplatnicima, ostalim korisnicima Usluga ili korisnicima mobilnih uređaja slati ili prenositi reklamne ili promotivne materijale bez njihovog pristanka ili traženja te da ih neće objavljivati na mjestima koja za takve materijale nisu predviđena.
  • Objavljivanje, prenošenje ili slanje zaštićenih "sadržaja": Korisnik ne smije objavljivati osobne i tajne podatke neke osobe, tvrtke, servisa ili drugog subjekta. Korisnik se slaže da neće objavljivati, slati ili prenositi vrijeđajuće sadržaje.
  • Lažno predstavljanje: Korisnik se obvezuje da se neće lažno predstavljati pri korištenju Usluga.
  • Lančana pisma: Korisnik se obvezuje da neće objavljivati, slati ili prenositi sadržaje koji nude usluge ili proizvode u obliku lančanih pisama.
  • Neprikladni sadržaji: Korisnik se obvezuje da neće objavljivati sadržaje za na to neprikladnim mjestima i u neprikladnim formama.

2.3. Korisnik se obvezuje da neće koristiti Usluge na bilo koji način koji bi mogao na bilo koji način ugroziti njihov normalan rad.

 

2.4. IPT ima pravo, u slučaju sumnje na zloupotrebu, kontrolirati "sadržaj" koji korisnici postavljaju na njegove servere. IPT može osigurati trenutno uklanjanje sadržaja koji su u suprotnosti s ovim Općim uvjetima korištenja.

 

2.5. IPT ima pravo distribuirati korisniku informativne poruke e-mailom, SMS-om ili pisanim putem kojima obavještava svoje korisnike o promjenama Usluga, novim Uslugama, poboljšanjima servisa i drugim informacijama vezanih za korištenje Usluga.

 

3. Vrijednosni sadržaji i ostala prava

3.1.  Korištenjem Usluga Korisnik pristupa podacima koji imaju vrijednost.

 

3.2.  Korisnik se slaže da će koristiti takve podatke sukladno zakonima i propisima Republike Hrvatske.

 

3.3. Korisnik se slaže da uvidom u kupljene podatke preuzima iste, te da preuzima svu daljnju odgovornost za iste.

 

3.4. Naknadu za korištenje Usluga Korisnik plaća direktnim terećenjem njegovog mobilnog računa (bilo prepaid ili postpaid).

 

3.5. IPT se obvezuje na oglasnim mjestima za korištenje Usluga jasno i nedvosmisleno obavijestiti Korisnike o sadržaju Usluge, cijeni Usluge, načinu korištenja, dodatnim troškovima, načinu odjave, telefonu službe za pomoć, te svim ostalim za korištenje usluge bitnim i zakonom propisanim detaljima.

 

3.6. Oglasno mjesto za korištenje Usluga nedvojbeno sadrži i informaciju o Partneru koji sadržaj Usluge zaista nudi.

 

3.6. Korisnik se slaže da nema pravo na reklamaciju na Uslugu nakon uspješnog preuzimanja digitalnog sadržaja poslanog SMS porukom.

 

4. Prekid korištenja servisa

4.1. IPT će prekinuti pravo korisnika na korištenje Usluga bez obavijesti samo ukoliko se Korisnik ne pridržava ovih Općih uvjeta korištenja.

 

4.2. U drugim slučajevima, uz obavijest i objašnjenje korisniku, IPT ima pravo Korisniku prekinuti korištenje Usluga.

 

4.3. IPT će svojim Korisnicima pružiti neometan i slobodan pristup Uslugama.

 

4.3. IPT ima pravo zatražiti od Korisnika nadoknadu troškova koji su izazvani neprihvatljivim i nedozvoljenim korištenjem Usluga.

 

4.4. Korisnik u svakom trenutku može prekinuti korištenje Usluga koje imaju periodični karakter slanjem ključne riječi STOP.

 

5. Zaštita privatnosti

5.1. IPT jamči svojim Korisnicima da podatke koje prikupi pri korištenju Usluga neće davati, ustupati niti prodavati trećim osobama. Podaci ostavljeni pri korištenju Usluga nisu dostupni nijednoj osobi izvan IPT-a. IPT jamči i privatnost podataka koje korisnik ostavlja za i o trećim osobama.

 

6. Obveze prilikom korištenja Usluga i oslobođenje od odgovornosti

6.1. Korisnik je suglasan s Općim uvjetima korištenja.

 

6.2. IPT u načelu neće nadzirati, cenzurirati ili na bilo koji način utjecati na sadržaj poruka koje korisnik komunicira pri korištenju Usluga. Korisnik je odgovoran za sav sadržaj poruka i pristaje snositi odgovornost za sve posljedice koje mogu proizvesti takve poruke.

 

6.3. Korisnik se obvezuje da poruke neće koristiti za lančana pisma, reklamne poruke, spam ili ponude bilo koje vrste (nedozvoljeni načini korištenja utvrđeni su točkom 2.2).

 

6.4. Korisnik se obvezuje da neće koristiti SMS poruke za objavljivanje ili širenje materijala/poruka čiji je sadržaj na bilo koji način u suprotnosti s postojećim zakonima, uvredljiv, pristran, lažan, prijeteći, vulgaran, prostački, eksplicitan ili na bilo koji način može biti shvaćen kao kršenje građanskih prava.

 

6.5. Korisnik se obvezuje da neće putem SMS poruka nuditi trećim osobama zapise - datoteke koji sadrže software ili neki drugi materijal zaštićen Zakonom o autorskom pravu, osim u slučaju da je korisnik osobno vlasnik prava na dotični materijal.

 

6.6. Korisnik se obvezuje da neće koristiti SMS poruke kako bi prikupljao sadržaj od trećih osoba za koji zna ili sumnja da bi njihovim korištenjem prekršio Zakon o autorskim pravima ili neki drugi hrvatski i/ili međunarodni zakon.

 

6.7. Korisnik se obvezuje da preko SMS poruka neće nuditi trećim osobama datoteke koji sadrže viruse ili bilo koji software ili program čije bi korištenje moglo izazvati djelomično ili potpuno onesposobljavanje rada računala.

 

6.8. IPT ne preuzima odgovornost za trajnost SMS poruka, krivo adresiranje, upis krivih podataka, zakašnjenje u prikazu poruke ili nemogućnosti da se sačuva sadržaj pojedine poruke.

 

6.9. IPT ne preuzima odgovornost za zlouporabu mobilnih uređaja uključujući ali se ne ograničavajući na  krivo i/ili lažno predstavljanje te mogućnost terećenja korisničkog računa korištenjem Usluga od strane drugih fizičkih osoba u privremenom posjedu Korisnikovog mobilnog uređaja i Korisnikove SIM kartice.