Podrška

 

Sukladno želji da klijentima pružimo maksimalnu podršku osigurali smo više nivoa podrške.

  • Dežurne telefonske službe korisničke podrške
    • 01 6005 605 - Redovna linija (08:30 - 16:30)
    • 01 6005 672 - MedO korisnička podrška (07:00 - 19:00)
    • 01 6005 607 - SMS korisnička podrška (08:30 - 16:30)