GDPR - Opća uredba o zaštiti podataka Europskog parlamenta i vijeća 2016/679

 

Obzirom na primjenu GDPR-a, IPT je poduzeo sve potrebne korake u smislu usklađivanja svojeg poslovanja s navedenom Uredbom, te će nastaviti poduzimati daljnje mjere i kontinuirano održavati svoju usklađenost sa svim primjenjivim propisima o zaštiti podataka, a posebice s Uredbom.

 

Na ovoj stranici nalaze relevantni materijali:

 • Opća Uredba o zaštiti podataka Europskog parlamenta i vijeća 2016/679, hrvatski tekst - ovdje
 • IPT-ov Pravilnik o zaštiti osobnih podataka - ovdje
 • IPT-ova Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka - ovdje
 • Ukoliko ste IPT-ov partner/klijent koji vodi ili obrađuje podatke, a pri tom postupku se koriste IPT-ove usluge kroz poslovni Ugovor s IPT-om, pri čemu je IPT izvršitelj obrade u dijelu ili cijelosti, ovdje možete preuzeti Dodatak o obradi osobnih podataka
 • Ukoliko ste povremeni IPT-ov partner/klijent koji vodi ili obrađuje podatke, bez ugovornog odnosa s IPT-om, a IPT je izvršitelj obrade u dijelu ili cijelosti, ovdje možete preuzeti Ugovor o obradi osobnih podataka
 • Popis IPT-ovih izvršitelja i ugovornih pod-izvršitelja obrade osobnih podataka - ovdje

 IPT-ova služba za zaštitu osobnih podataka

  • službenik za zaštitu podataka: dpo@ipt.hr
  • prijava povrede osobnih podataka: data.breach@ipt.hr (isključivo za svrhe obrade u kojima je IPT voditelj obrade osobnih podataka)
  • upit za ostvarivanje prava nad osobnim podacima (uvid, izmjena, ograničavanje obrade, brisanje, prigovor): personal.data@ipt.hr