Uvjeti korištenja

Opći uvjeti korištenja

Kao autor i proizvođač aplikacije ParkWallet ove uvjete korištenja propisuje I.P.T. d.o.o., Miramarska 24, 10000 Zagreb (drugdje u tekstu: IPT). Korisnik aplikacije ParkWallet je svaka osoba, koja preuzme, instalira i koristi aplikaciju ParkWallet na mobilnom uređaju, prihvaćajući time ove uvjete korištenja (drugdje u tekstu: Korisnik). Uvjeti korištenja i prihvatljivi načini ponašanja Korisnika sastavljeni su s ciljem zaštite Korisnika. Na sve međusobne odnose između IPT-a i Korisnika koji nisu posebno uređeni ovim Uvjetima primjenjivat će se odgovarajući važeći pravilnici i zakoni Republike Hrvatske. Slijedeći uvjete korištenja Korisnik osigurava sebi i drugim korisnicima ugodnije i produktivnije korištenje aplikacije ParkWallet.

 

1. Predmet Uvjeta korištenja

1.1.

Aplikacija ParkWallet je aplikacija za mobilne uređaje koja omogućuje naplatu parkiranja i eventualno naplatu ostalih usluga vezanih za parkiranje na parkiralištima čiji su vlasnici omogućili ovakav vid naplate i imaju poslovni odnos u ovom smislu s IPT-om, a sve terećenjem kreditnih kartica korisnika.

1.2.

Aplikacija ParkWallet u svom funkcioniranju koristi Internet i spojena je s centralnim informatičkim sustavom IPT-a, informatičkim sustavom vlasnika parkirališta, te sa sustavom za naplatu terećenjem kreditnih kartica.

1.3.

Internet je međunarodna računalna mreža koju IPT direktno ne kontrolira već je na nju samo povezan, putem jednog ili više davatelja usluga, tzv. ISP-ova (Internet Service Provider), te zbog toga ne može garantirati dostupnost usluga koje direktno ne kontrolira.

1.4.

Aplikacija ParkWallet koristi sustav za naplatu terećenjem kreditnih kartica koji, kao IPT-ov poslovni partner, omogućuje i realizira PBZ Card d.o.o. (drugdje u tekstu: PBZ Card). U slučaju pitanja/reklamacija vezanih za korištenje svog sredstva plaćanja (kreditne kartice), Korisnik će kontaktirati svoju banku - izdavatelja kreditne kartice, koja će pitanje pokušati riješiti prvenstveno u suradnji s PBZ Cardom. PBZ Card, u ulozi prihvatitelja podataka za kartičnu naplatu, će po eventualnoj potrebi, a u smislu rješavanja upita, kontaktirati IPT.

1.5.

Uslugu parkiranja ne pruža IPT, niti je ona pružena putem aplikacije ParkWallet. Uslugu parkiranja pruža isključivo vlasnik parkirališta na kojem je Korisnik parkirao svoje vozilo. Zbog toga IPT ne može sudjelovati u odgovornosti i obvezama vezanim za uslugu parkiranja.

1.6.

Ukoliko je preko centralnog informatičkog sustava IPT-a ili na neki drugi način omogućen prošireni set usluga vezanih za naplatu parkiranja obavljenih putem aplikacije ParkWallet, kao što bi na primjer mogao biti internetski portal dostupan Korisniku, a koji omogućuje pregled obavljenih transakcija i ispis računa, takav prošireni set usluga nije predmet ovih Uvjeta korištenja, nego su uvjeti korištenja za takav prošireni set usluga definirani na za to odgovarajućem mjestu.

1.7.

Korisnik koristi aplikaciju ParkWallet i Internet isključivo na svoj rizik. IPT ne daje nikakve garancije i ne preuzima nikakvu odgovornost za štete koje korisnik pretrpi korištenjem usluga aplikacije ParkWallet i Interneta.

 

2. Sadržaj komunikacija (informacije i podaci kojima korisnik pristupa)

2.1.

IPT pruža pristup do podataka smještenih na svojim serverima ili dobavljenih preko IPT-ove informatičke mreže. Korisnik snosi odgovornost za procjene i podliježe rizicima koji su vezani za sadržaj, točnost ili korisnost podataka dobavljivih s Interneta ili preko aplikacije ParkWallet.

2.2.

Tokom korištenja aplikacije ParkWallet Korisnik dostavlja određene podatke vezane za uslugu naplate parkiranja i za ostale usluge naplate vezane za parkiranje omogućene u aplikaciji ParkWallet. U ove podatke se ubrajaju između ostalog:

a.

podaci o parkiralištu na kojem je Korisnik parkirao vozilo (npr. zona, grad)

b.

podaci o vozilu koje je Korisnik parkirao (npr. naziv, registarska tablica, boja)

c.

podaci o željenom trajanju parkiranja (npr. jedan, dva sata)

e.

podaci o sredstvu plaćanja (npr. broj kreditne kartice, rok važenja)

 

2.3.

Tokom korištenja aplikacije ParkWallet aplikacija Korisniku dostavlja određene podatke u koje se između ostalog ubrajaju:

a.

podaci o uspješnosti i detaljima naplate (npr. koliko je naplaćeno, do kada vrijedi parkiranje)

b.

podaci o neuspješnosti naplate (npr. razlog neuspjeha naplate)

c.

podaci o isteku parkiranja

 

2.4.

U svrhu realizacije same usluge parkiranja Korisnik se slaže da je IPT-u dozvoljeno vlasniku parkirališta dostaviti sve razmijenjene podatke, osim platno osjetljivih podataka o sredstvu plaćanja. IPT jamči da, osim u slučaju službenog zahtjeva nadležnog državnog tijela, nikome neće omogućiti pristup bilo kojem od razmijenjenih podataka.

2.4.

Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja Korisnik je suglasan da podaci razmijenjeni tokom korištenja aplikacije ParkWallet koji su neophodni za nedvojbenu identifikaciju pružene usluge (osim podataka o sredstvu plaćanja) ostaju na raspolaganju vlasniku Parkirališta i IPT-u i nakon prestanka korištenja aplikacije ParkWallet.

2.5.

Korisnik se slaže da IPT zadržava pravo, u bilo kojem trenutku i bez prethodne obavijesti ograničiti ili ukinuti prava korištenja aplikacije ParkWallet ukoliko Korisnik koristi aplikaciju na "nedozvoljene načine". Korisnik se slaže da IPT nije odgovoran za bilo kakve štete koje nastaju ograničavanjem ili ukidanjem prava korištenja aplikacije ParkWallet zbog neprihvatljivog ili nedozvoljenog načina korištenja. Neprihvatljivim ili nedozvoljenim načinom korištenja aplikacije ParkWallet pored ostalog smatra se lažno predstavljanje, a osobito neovlašteno korištenje podataka o sredstvu plaćanja.

2.6.

Korisnik se obvezuje da neće koristiti aplikaciju ParkWallet na način koji bi mogao na bilo koji način ugroziti normalan rad aplikacije ParkWallet, rad IPT-ovog centralnog sustava, rad sustava naplate PBZ Carda, rad Interneta ili rad informatičkog sustava vlasnika ili na bilo koji način zlouporabiti rad jednog ili više ovdje navedenih sustava u druge svrhe.

2.7.

IPT ima pravo, u slučaju sumnje na zlouporabu, kontrolirati "sadržaj" koji Korisnik komunicira kroz aplikaciju ParkWallet. IPT može osigurati trenutno uklanjanje sadržaja koji su u suprotnosti s ovim Uvjetima korištenja.

2.8.

IPT ima pravo distribuirati Korisniku informativne poruke e-mailom, SMS-om, pisanim putem ili kroz aplikaciju ParkWallet kojima obavještava svoje Korisnike o promjenama usluga, novim uslugama, poboljšanjima servisa i drugim informacijama vezanih za korištenje aplikacije ParkWallet.

 

3. Vrijednosni sadržaji i ostala prava

3.1.

Preko aplikacije ParkWallet u procesu naplate, korisniku je omogućen pristup podacima koji imaju vrijednost.

3.2.

Korisnik se slaže da će koristiti takve podatke sukladno zakonima i propisima Republike Hrvatske.

3.3.

Korisnik se slaže da uvidom u kupljene podatke preuzima iste, te da preuzima svu daljnju odgovornost za iste.

 

4. Prekid korištenja servisa

4.1.

IPT će svojim korisnicima pružiti neometano i slobodno korištenje aplikacije ParkWallet.

4.2.

IPT će prekinuti pravo korisnika na korištenje aplikacije ParkWallet bez obavijesti samo ukoliko se korisnik ne pridržava ovih Uvjeta korištenja.

4.3.

U drugim slučajevima, uz obavijest i objašnjenje korisniku, IPT ima pravo korisniku prekinuti korištenje aplikacije ParkWallet.

4.4.

IPT ima pravo zatražiti od korisnika nadoknadu troškova koji su izazvani neprihvatljivim i nedozvoljenim korištenjem aplikacije ParkWallet.

4.5.

Korisnik može prekinuti korištenje aplikacije ParkWallet u bilo kojem trenutku brisanjem korisničkih podataka s mobilnog uređaja i/ili deinstalacijom aplikacije ParkWallet. Pri tome svi dotadašnji podaci o pruženim uslugama parkiranja i naplatama s time u svezi ostaju dostupni vlasniku parkirališta i IPT-u (osim podataka o sredstvu plaćanja, koji nisu ni bili dostupni).

 

5. Korisničko ime i lozinka

5.1.

Korisnik koji se registrira za korištenje aplikacije ParkWallet dobiva putem e-maila na korištenje korisničko ime i lozinku, koji služe za pregled vlastitih aktivnosti. Ukoliko Korisnik posumnja u neautorizirano korištenje svojeg korisničkog imena, on je odgovoran za sve moguće troškove izazvane korištenjem njegova korisničkog imena do trenutka dok ne obavijesti IPT o sumnji o neautoriziranom korištenju. Korisnik je odgovoran i za sve nedozvoljene aktivnosti autorizirane i izvršene pod njegovim korisničkim imenom.

 

6. Zaštita privatnosti i podataka o sredstvu plaćanja

6.1.

IPT jamči svojim Korisnicima da podatke koje prikupi pri registraciji neće davati, ustupati niti prodavati trećim osobama. Podaci ostavljeni pri registraciji nisu dostupni nijednoj osobi izvan IPT-a. IPT jamči i za privatnost svih drugih podataka koje Korisnik dostavlja i razmjenjuje za vrijeme korištenja aplikacije ParkWallet.

6.2.

Korisnik upisuje, a aplikacija ParkWallet pohranjuje, platno osjetljive podatke o sredstvu plaćanja (kreditnoj kartici) isključivo na mobilnom uređaju i to isključivo u kriptiranom obliku, zaštićeno PIN-om, kojeg kreira Korisnik. Pod platno osjetljivim podacima podrazumijevaju se broj kreditne kartice i rok važenja.

PIN je 4 do 8 znamenkasti broj koji pri upisu podataka o sredstvu plaćanja upisuje Korisnik i koji se u radu aplikacije ParkWallet nigdje ne pohranjuje. PIN nije podatak koji je Korisnik dobio od banke izdavatelja kartice, nego je podatak koji je Korisnik sam kreirao po svom nahođenju. Korisnik je odgovoran za čuvanje PIN-a, te ga koristi u trenutku plaćanja za dešifriranje kriptirano pohranjenih podataka o sredstvu plaćanja. Korisnika se upućuje da ovaj PIN bude različit od PIN-a koji je eventualno dobio od banke izdavatelja kartice, te da ovaj PIN ne zapisuje nigdje, a pogotovo ne na mobilnom uređaju na kojem koristi aplikaciju ParkWallet.

6.3.

Iznimno, uz eksplicitnu dozvolu Korisnika pri upisu podataka o sredstvu plaćanja, IPT će spremiti podatak o roku važenja kartice, kako bi Korisnika mogao podsjetiti na istek valjanosti kartice i potrebu da se upisano sredstvo plaćanja zamijeni novim.

6.4.

Osim platno osjetljivih podataka o kartici IPT može u svrhu kvalitetnog i ugodnog rada s aplikacijom ParkWallet pohraniti platno neosjetljive podatke kao što su vrsta kreditne kartice (American Express, Diners, Mastercard, Visa), te maskirani broj kartice. Maskirani broj kartice je broj kartice u kojem su vidljivi početni i krajnji dio broj kartice, a pohrana i eventualni prikaz ovog broja (i vrste kreditne kartice) dostupni su Korisniku kroz aplikaciju ParkWallet u svrhu raspoznavanja pohranjenog sredstva plaćanja.

6.5.

IPT jamči svojim Korisnicama da PIN ni PIN-om dešifrirani podaci o sredstvu plaćanja nisu pohranjeni na mobilnom uređaju, ni bilo gdje u aplikaciji ParkWallet, ni u IPT-ovom centralnom sustavu, niti u nekom drugom IPT-ovom sustavu.

6.6.

IPT u aplikaciji ParkWallet donosi i linkove na vanjske stranice koje IPT ne održava i koje nisu nastale u sklopu aplikacije ParkWallet. U slučaju posjeta tim stranicama IPT Korisnicima ne može jamčiti zaštitu podataka ostavljenim na takvim stranicama jer IPT ne održava te stranice i ne odgovara za njihov sadržaj.

6.7.

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (drugdje u tekstu GDPR), IPT se u pogledu manipulacije osobnim podacima kroz pružanje usluga aplikacijom ParkWallet nalazi u ulozi voditelja obrade podataka, te preuzima sve pripadajuće obveze. Svrha prikupljanja i obrade podataka u ovom smislu opisana je u IPT-ovom GDPR pravilniku.

 

7. Služba za korisnike

7.1.

Za sva pitanja koja su direktno vezana za rad aplikacije ParkWallet IPT svojim Korisnicima pruža besplatnu korisničku podršku.

7.2.

Za ostala pitanja vezana za rad sustava naplate, pružanje usluge parkiranja, rad mobilnog uređaja, rad Interneta i slično IPT upućuje svoje Korisnike na odgovarajućeg pružatelja servisa.

7.3.

IPT korisničku podršku daje na sljedeći način:

a.

e-mail: ParkWallet@ipt.hr

b.

telefaks: 01/6005-606

c.

telefon: 01/6005-607 (pon-pet, od 9 do 17)