Identifier

 

Cijeli sustav je u potpunosti prilagođen za evidentiranje prolazaka osoba uz potpunu prilagođenost za spajanje s postojećom infrastrukturom za kontrolu pristupa (senzori, električne brave, rampe, dizala i sl.). Sustav podržava izdavanje kartica osobama koje prolaze kontrolnim mjestom kojima se automatski dodjeljuju prava pristupa u postojećoj infrastrukturi za kontrolu pristupa.


 

Sustav sadrži mehanizme za:

 • skeniranje i automatsko prepoznavanje dokumenata osobe (osobna isk., putovnica, službena iskaznica...)
 • definiranje fizičkih/pravnih osoba kao izvođači, zaposlenici, posjetitelji...
 • izdavanje i vođenje kartica (kartonske, beskontaktne...)
 • izdavanje/posudbu ključeva osobama
 • neovisna napredna definicija prava pristupa pojedine osobe ukoliko ima stalnu karticu (ne - mora kod svakog prolaza biti skeniran dokument)
 • razmjena internih poruka između kontrolnih mjesta gdje se vrši evidencija
 • alarmiranje operatera kod prolaza osobe (upozorenje osobi, nema pravo ulaza...)
 • kriptiranje podataka osoba i svih pripadajućih slika (zaštita osobnih podataka)
 • simbiozu s postojećim sustavima fizičke kontrole pristupa
 • evidenciju radnog vremena zaposlenika
 • analitike prolaza svih tipova osoba

 

Promotivni materijal


Opis i trenutne mogućnosti Identifier sustava. Sukladno potrebama klijenta sustav je moguće modificirati i prilagoditi.

Promotivni dokument možete preuzeti ovdje.

 

 

Napomena korisnicima sustava


Sukladno sa zakonom RH za zaštitu osobnih podataka građana svi sakupljači zbirki podataka dužni su prijaviti svoje zbirke 
Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

 

 

Referentna lista

 

Aplikativnim rješenjem se koristi niz klijenata koje zbog osjetljivosti tematike ne možemo javno istaknuti.